วันสมาธิโลก

 ความเป็นมา “วันสมาธิโลก” 

ภัยที่ร้ายแรงที่สุดของมนุษยชาติก็คือ “สงคราม” ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์เป็นผู้ก่อขึ้นมาเอง และตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานของโลกนี้ ก็ยังไม่เคยมียุคใดว่างเว้นจากสงครามอย่างเด็ดขาดได้เลย คำว่า “สันติภาพ” จึงเป็นสิ่งที่ชาวโลกพากันแสวงหามาโดยตลอด

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2488 ได้มีการนำระเบิดปรมาณูที่มีอานุภาพร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ไปปล่อยลงที่เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในคราวเดียวถึงหลายแสนคน  เหตุการณ์อันเจ็บปวดจากสงครามโลกครั้งที่ 2 นี้ทำให้ชาวโลกตระหนักถึงภัยอันใหญ่หลวงของสงคราม จึงได้พยายามร่วมมือกันจัดตั้งองค์กรกลางขึ้นมา เพื่อรักษาสันติภาพให้แก่ประชาคมโลกนั่นคือ องค์การสหประชาชาติ

ในการประชุมขององค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ย พ ส ล.) ปี พ.ศ. 2531 ได้เห็นความสำคัญของการทำสมาธิ ทั้งนี้เพราะการทำสมาธิเป็นของสากล ที่ชาวโลกทุกคนสามารถปฏิบัติได้ ดังนั้น ย พ ส ล. จึงกำหนดเอาวันที่ 6 สิงหาคม เป็นวันสมาธิโลก เพื่อกระตุ้นเตือนให้ชาวโลก หันมาสร้างสันติภาพด้วยวิถีทางที่สงบปราศจากความ รุนแรง และรณรงค์ให้ชาวโลกหันมาให้ความสำคัญ กับการนั่งสมาธิ เพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจ ของมวลมนุษยชาติ อันจะเป็นทางมาของการอยู่ร่วมกันในโลกใบนี้ได้อย่างผาสุกสืบไป

มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่ง ในประวัติศาสตร์ความดีครั้งยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน ที่จะสร้างสันติสุขภายในให้เกิดเป็นสันติภาพของโลกที่แท้จริง

เพราะสันติภาพภายนอกจะเกิดขึ้นได้นั้น ต้องเริ่มต้นจากสันติสุขภายใน ที่ทุกคนสามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยการนั่งสมาธิ และถ้าเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆ คน ก็จะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะปลุกกระแสความดีไปได้ทั่วทั้งโลก

ขอเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมกันสร้างสันติสุขภายในเพื่อให้เกิดเป็นสันติภาพภายนอก ด้วยการถ่ายรูปนั่งสมาธิและส่งภาพ เพื่อรวบรวมเป็นสถิติ Guiness World Record ภาพคนนั่งสมาธิมากที่สุดในโลก 1 ล้านภาพ ซึ่งเป็นการแสดงถึงพลังครั้งประวิติศาสตร์ ที่จะสร้างสรรค์โลก ให้ได้พบกับความสุขที่แท้จริง

โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1.ภาพที่อัพโหลดต้องเป็นภาพนั่งสมาธิ เต็มตัว ชุดสุภาพ

2.ภาพต้องมีความคมชัด ไม่ระบุชื่อและนามสกุล

3.ไม่ส่งภาพซ้ำหรือภาพที่ไม่ใช่ลิขสิทธิ์ของตนเอง

สามารถส่งภาพได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันสมาธิโลก คือ วันที่ 6 สิงหาคม นี้

โดยส่งได้ที่ www.meditationphoto.com

 กิจกรรมของวัดพระธรรมกาย 

ทั้งนี้ วัดพระธรรมกายได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสมาธิโลกอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับ ในปีนี้ จะจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2565 เพื่อเป็นวันรวมใจชาวโลกทั้งหลายมา  จึงสนับสนุนให้ทุกท่านไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใด ได้ทำสมาธิในวันนี้ หรืออาจกล่าวได้ว่าวันนี้เป็นวันสันติภาพของโลก ซึ่งเมื่อใจหยุดนิ่งตั้งมั่นเป็นสมาธิ หยุดนิ่งสนิทอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 แล้ว จะเป็นสันติสุขภายใน เมื่อมนุษย์ทุกคนในโลกได้เข้าถึงสันติสุขภายใน ดังนั้น การเจริญสมาธิภาวนา จึงเป็นจุดเชื่อมโยงที่จะทำให้เกิดสันติภาพของโลกอย่างแท้จริง